Hogyan tehetem kereszténységemet valóságossá? - 4

 

 

Megismerhető-e Isten akarata?

 

Sorozatunk negyedik témáját egy rendkívül izgalmas kijelentéssel kezdjük:

Istennek terve van életünkkel

Születésünk előtt megtervezett minket. Lépésről-lépésre ismerteti meg velünk tervét életünk folyamán. Ez egy személyes, átfogó és szeretet által motivált terv.

A Zsoltáros a pásztor munkájához hasonlítja Isten vezetését. Zsolt 78:52,53 A képet úgy érthetjük meg, ha megismerjük a keleti pásztorkodás lényegét. Ez egészen más, mint pl. egy gyapjútermelő gazdaságban, ahol az egyedüli kapcsolat az állattal, a nyírás.

A bibliai kép szerint a nyáj a család gondozása alatt áll, és rendkívüli jelentősége volt, mivel az élelem és a ruházat jelentős részét adta. A család életben maradása függött a nyájtól. Ezért minden egyes állatra rendkívüli szükség volt. Gondosan törődtek velük és egyenként vigyáztak rájuk.

Isten is ilyen gondoskodó szeretettel és vezetéssel vesz körül. Biztonságban tart, törődik velünk és megtanít félelem nélkül élni.

Jézus egy példán keresztül beszél Isten ránk vonatkozó tervéről. Mk 13:34 Jézus a ház Ura, aki hosszú útra ment. Visszatért a mennybe. Otthont készít azoknak, akik az Ô szolgálatát választják. Hamar visszatér, hogy haza vigyen bennünket mennyei otthonunkba.

Azonban hátrahagyott minket, feladatot bízva ránk. Tervet készített kinek-kinek a szolgálatáról. Mindegyik terv különbözik, hiszen így szolgálja Isten szándékát, hogy a legjobbat hozza ki belőlünk.

Életünk alapvető kérdése, hogy miként ismerhetjük meg ezt a tervet. Képes-e valaki arra, hogy Isten akaratát megismerje?

Zsolt 25:9 Mit jelent ez? Találkoztál már olyan emberrel, akit nem lehetett tanítani? Ha valaki azt gondolja, hogy mindent tud, akkor nincs olyan ember, aki képes lenne megtanítani neki valamit. Erről beszél itt ez a zsoltár. Isten vezeti az alázatosokat. Azokat, akik taníthatók. Azokat, akik bevallják, hogy segítségre van szükségük. Akik tudják, hogy nem járhatnak egyedül az élet útján.

Ha Isten mindent ismer kezdettől a végig, miért ne kérnénk az Ô vezetését?! Ô szeretne vezetni bennünket, de nekünk kérnünk kell azt.

A keresztény élet odaadással kezdődik és folytatódik nap mint nap. Ha őszintén szeretnénk ismerni és keresni Isten akaratát, meg fogjuk találni. Jn 7:17 El kell mondanunk Neki, hogy készek vagyunk Őt követni, függetlenül attól, mi a terve számunkra. Ekkor kijelenti akaratát előttünk és vezet minket.

 

Milyen problémák kerülnek felszínre Isten akaratának keresése közben?

Az egyik félreértés pontosan Isten akaratának megismerésével kapcsolatos. Sokan arra gondolnak, hogy Istent kérlelni kell és rábeszélni arra, mondja el mi a terve életünkre vonatkozólag. Ez szükségtelen. Isten jobban vágyik arra, hogy elmondja akaratát, mint ahogy mi kérjük őt erre.

Ralph Davis misszionárius mondta: “Ha olyan vágy lenne bennünk Isten akaratának cselekvésére, mint annak megismerésére, akkor megismernénk azt.”

A másik probléma, bizonytalanságunk a döntéshozatalban. Amikor döntenünk kell, Isten legtöbbször nem száll alá, és nem szól hallható hangon, hanem számtalan gondolattal találjuk szembe magunkat, melyek mind-mind megoldások lehetnének.

Hogyan válasszunk? Amikor kértük Istent, hogy egy helyzetben adjon útmutatást, merre induljunk, de nem kapunk indítást, fogadjuk el, hogy abban a pillanatban mindegy melyiket választjuk. Lépjünk hitben előre, s kérjük Istent, hogy zárja be az ajtót előttünk, ha rossz döntést hoztunk volna.

Legtöbb esetben Isten vezetése, a gondviselés, nyitott és zárt ajtón keresztül jön hozzánk. Megnyitja az ajtót az egyik helyen és bezárja a másikon.

Honnan meríthetjük a vezetést?

Isten először is a Biblián keresztül vezet bennünket. Vannak keresztények, akik ezt kihasználva szerencsejátékot űznek az Igével. Bezárják a szemüket és azt mondják: “Ahol kinyílik a Szentírás, ott lesz a válasz!”. Istennek vannak ésszerűbb útjai is akarata megismertetésére.

Ô sokkal inkább akarja, hogy kutassunk a Bibliában, keresve azokat az igéket, amelyek válaszolhatnak problémáinkra. Keressük az Ô tanácsát. Nem ad más választ egy olyan témában, amely már korábban rögzítve lett a Bibliában.

Isten vezetésének második forrása, a Szentlélek közvetlen szolgálata a lelkiismeretünkön és az értelmünkön keresztül. Rm 8:14 Isten Lelke vezeti Isten gyermekeit. Ez így is igaz, de ne felejtsük el, hogy a Biblia íróit is ez a Lélek vezette (2Pét 1:21) S a Szentlélek nem kerülhet ellentétbe önmagával. Nem adhat tanácsot a Biblián keresztül, aztán pedig annak az ellentétét személyesen valakinek. Egy ilyen tanács nem a Szentlélektől, hanem egy hamis lélektől ered.

Isten vezetésének harmadik forrása a gondviselés. Említettük már ezt a nyitott és a zárt ajtók kapcsán. Dániel tapasztalatán keresztül végigtanulmányozhatjuk ezt az egész kérdést. Nabukodonozor megtámadta Jeruzsálemet. Ifjakat vitt el - köztük Dánielt és társait is. “Miért éppen én? Miért történik ez pontosan velem? Vannak akik jobban megérdemelték volna ezt...”

Egyszer Nabukodonozor különös álmot látott. Dániel Isten eszköze lett az álom megfejtésében, mely végül felemelkedését eredményezte.

A történet elmondja nekünk, hogy Isten gondviselése által belekerülhetünk olyan helyzetekbe, amelyeket az ellenség tervelt ugyan ki, de ő mégis javunkra fordítja. Méltán bízhatunk egy ilyen Istenben.

Napról-napra erősödhetünk az Isten iránti bizalmunkban, ha lehetőséget adunk Neki, hogy tapasztalatokat szerezzünk Vele.

Emlékeztető kérdések

1. Egészítsd ki a következő bibliai versek gondolatait!

................................................……..............................................

2. Milyen forrásokból ismerhetjük meg Isten vezetését?

3. Mit tanít Dániel története Isten gondviselésének módjáról?

......................................................................................................

......................................................................................................

Megbeszélhető kérdések

  1. Milyen titkát ismered a sikeres döntéshozatalnak? Hogyan választasz két egyformán jónak ígérkező gondolat között?
  2. Mi a különbség aközött, ha egy adott kérdésre keresünk választ a Bibliában, vagy ha általános vezetési elvek után kutatunk? Melyik megközelítés az, ahol sikeresebbek lehetünk?
  3. Milyen érzés, ráébredni, hogy döntésed Isten szerinti volt?